Bestemmingsplannen

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Oldemarkt, Hoofdstraat 6-8

De gemeenteraad heeft op 22-6-2021 het bestemmingsplan Oldemarkt, Hoofdstraat 6-8 gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op Hoofdstraat 6-8, Oldemarkt. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn: het realiseren van 2 woningen en 2 appartementen in plaats van 3 geschakelde woningen.

In het digitale Gemeenteblad staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u op de stukken kunt reageren. Het Gemeenteblad vindt u op www.officielebekendmakingen.nl  Het zoeken gaat eenvoudig via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt