Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Havezatherweg 3, uitbreiden woning (9-7-2021)
Belt-Schutsloot, Noorderweg 37, tijdelijk plaatsen Tiny House (8-7-2021)
Blokzijl, Kanaalweg 8, uitbreiden productiehal (9-7-2021)
Blokzijl, Noorderkade 29, herstellen gemetselde muur (8-7-2021)
De Bult, Bultweg 25R 1, kappen boom (7-7-2021)
Giethoorn, Frensensteeg t.h.v. Zuiderpad 25, aanbrengen houten damwand (7-7-2021)
Giethoorn, Jonenweg 1f, omzetten bestemming bedrijfswoning naar wonen (12-7-2021)
Giethoorn, Kerkweg 38, kappen berk (11-7-2021)
Giethoorn, Noorderpad en Zuiderpad, vervangen 6 bruggen (12-7-2021)
Kallenkote, Kallenkote 91, legaliseren autobedrijf (12-7-2021)
Paasloo, Horstweg 6, herbouwen schuur en creëren werkruimte (8-7-2021)
Sint Jansklooster, Barsbeek 90, bouwen vervangende schuur (6-7-2021)
Steenwijk, Buitensingel 5, plaatsen tijdelijke woonunit (7-7-2021)
Steenwijk, Dr. Berend ten Broeckestraat 15, verlengen bestaande aanbouw (1-7-2021)
Steenwijk, Dolderweg 40, uitbreiden inrichting d.m.v. bouwen stort- en voorraadbunkers, installaties, transportbanden en overkluizing (8-7-2021)        
Steenwijk, Eeserwold kavel 65, plaatsen tijdelijke woonunit (8-7-2021)        
Steenwijk, Landgoedallee 56, bouwen woning (12-7-2021)
Steenwijk, Markt 18 en 20, aanbrengen lichtreclame gevel (1-7-2021)
Steenwijk, Scholestraat 25, wijzigen aanduiding doorgang (13-7-2021)
Vollenhove, hoek Kerkstraat 9 / Gasthuisstraat 2, verbouwen winkelpand naar 9 appartementen (7-7-2021)    

        
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Middenbuurt 7, kappen boom (12-7-2021)
Kalenberg, Kalenbergerpad 17, starten Bed & Breakfast (12-7-2021)
Steenwijk, Korte Venen 32, uitbreiden luifel  (12-7-2021) 
    

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure) 

Basse, Paasloregel 77, aanbrengen vanggoot voor dakpannen (9-7-2021)
Blokzijl, Beatrixstraat 18 t/m 24 en Giethoorn, De Berken 29 t/m 35 en 32 t/m 38, De Elzen 1 t/m 15, De Wilgen 17 t/m 23 en 18 t/m 32, Sportlaan 14 t/m 17, plegen onderhoud (9-7-2021)        
Giethoorn, Cornelisgracht 2b, bouwen woning (8-7-2021)
Wanneperveen, Veneweg 42, dempen sloot en realiseren verharding (13-7-2021)

In het digitale Gemeenteblad staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u op de stukken kunt reageren. Het Gemeenteblad vindt u op www.officielebekendmakingen.nl Het zoeken gaat eenvoudig via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Steenwijk, Kerkstraat 22, revitaliseren Grote Kerk

In het digitale Gemeenteblad staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u op de stukken kunt reageren. Het Gemeenteblad vindt u op www.officielebekendmakingen.nl  Het zoeken gaat eenvoudig via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt