Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Steenwijk-Tukseweg

Het ontwerpbestemmingsplan Steenwijk-Tukseweg ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het realiseren van 21 appartementen op het perceel aan de Tukseweg 1 te Steenwijk (voormalig Hotel de Gouden Engel.
In het digitale Gemeenteblad staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u op de stukken kunt reageren. Het Gemeenteblad vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het zoeken gaat eenvoudig via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Woldlakeweg 2, Scheerwolde

Het ontwerp bestemmingsplan Woldlakeweg 2, Scheerwolde van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het verplaatsen van het bouwvlak en een beperkte uitbreiding van de bestemming ´Agrarisch – Agrarisch bedrijf 2´ ten behoeve van een uitbreiding van de ligboxenstal.
In het digitale Gemeenteblad staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u op de stukken kunt reageren. Het Gemeenteblad vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het zoeken gaat eenvoudig via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.