Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Kuinre, Worstdijk 1, bestaande loods uitbreiden t.b.v. machineberging (30-06-2021)
Steenwijk, Doldersweg 25A, oprichten bedrijf voor reviseren van transmissies personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (03-05-2021)
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.