Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Scheerwolde - Schoolstraat

De gemeenteraad heeft op 31 mei 2022 het bestemmingsplan Scheerwolde - Schoolstraat vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het toevoegen van een extra woning aan de Schoolstraat.  
Zie voor meer informatie en de mogelijkheid om te reageren de gemeentelijke website.