Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Duinigermeerweg 10, uitbreiden ligboxenstal (27-6-2022)
Giethoorn, Jonenweg 5R 532, plaatsen afdak (29-6-2022)
Steenwijk, Gasthuisstraat 17, vervangen voorgevel en bouwen uitbouw (27-6-2022)
Oostermeenthe, aanleggen parkeerplaatsen (29-6-2022)
Produktieweg 18, vervangen en isoleren gevels en dak (30-6-2022)
Willem van Engenstraat 75, realiseren tijdelijke huisvesting (27-6-2022)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)     

Sint Jansklooster, Kadoelen 22, verbouwen woning en bouwen loods (29-6-2022)
Steenwijk, Aasingel 7, bouwen woning (30-6-2022)
Johan Willem Frisolaan 12, bouwen woning (29-6-2022)
Produktieweg 7, aanpassen koelsysteem (30-6-2022)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Er is een omgevingsvergunning verleend voor: 
Oldemarkt, tussen Markenbroekweg 3 en 4, aanleggen natte oeverzone (21-6-2022)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
 


Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 

Sint Jansklooster, Zuurbeek 12, aanvragen omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) t.b.v. plaatsen emissiearm stalsyteem en veranderen aantal en soorten vee 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
De stukken liggen van (wo) 13 juli 2022 t/m (di) 23augustus 2022 ter inzage (1). 


Reageren? 

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 23 augustus 2022 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze  naar voren brengen.