Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Kerkstraat 2, wijziging op verleende vergunning betreft interne verbouwing (07-07-2022)
Giethoorn, Binnenpad 53, wijzigen gevel (04-07-2022)
Dwarsgracht 11, plaatsen zonnepanelen op bijgebouw (03-07-2022)
Zuiderpad 29, plaatsen 30 zonnepanelen in grondopstelling (04-07-2022)
Oldemarkt, Oosterbroekweg 4, uitbouwen woning (06-07-2022)
Onna, Meppelerweg 204, bouwen schuur (04-07-2022)
Steenwijk, Buitensingel 2, bouwen woning (04-07-2022)
De Strekel 30, plaatsen zadeldak op garage (07-07-2022)
Hooilandenallee 13, wijzigen op verleende vergunning betreft kapconstructie (07-07-2022)
Meppelerweg 102, plaatsen dakopbouw (05-07-2022)
Weteringallee 21, plaatsen tijdelijke woonunit (05-07-2022)
Tuk, Tukseweg 153, uitbreiden en verbouw woning (05-07-2022)
Zuidveen, Zuidveenseweg 71, bouwen terrasoverkapping (03-07-2022)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure) 

Basse, Basserweg 9, bouwen woning (06-07-2022) 
Steenwijk, Aasingel 5, plaatsen tijdelijke woonunit (07-07-2022) 
Eeser Boulevard 17, bouwen bedrijfspand (06-07-2022) 
Landgoedallee 31, bouwen woning (06-07-2022) 
Wanneperveen, Veneweg 51, bouwen hooiberg (07-07-2022) 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Er is een omgevingsvergunning verleend voor: 
Steenwijk, Hooilandenallee 13, gewijzigd bouwen woning (12-07-2022)
Belt Schutsloot, De Stadt 7a, plaatsen 4 lichtmasten langs voetvalveld (11-07-2022)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ( uitgebreide procedure) 

De Bult, Bergweg 74, het gebruiken van een bijgebouw ten behoeve van logies
De stukken liggen van 20 juli 2022 t/m 30 augustus 2022 ter inzage. 


Reageren? 

T/m 30 augustus 2022 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze naar voren brengen. 

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken: 
Steenwijk, Krekensingel 1, bouwen van een woning (13-07-2022)