Verkoop grond en gebouwen

Voorgenomen grondverkoop bedrijventerrein Ossenzijl

De gemeente heeft het plan om een perceel te verkopen aan de heer Dijkman (eigenaar van de eenmanszaak ‘Dijkman’ ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59513896) voor het bouwen van een bedrijfsloods met bedrijfswoning. 
Het gaat om een perceel grond aan de Burgemeester van der Veenweg 24B in Ossenzijl, kadastraal bekend gemeente IJsselham, sectie R nummer 295, groot circa 1.394 m². 
De gemeente is al sinds begin 2021 in gesprek met de genoemde partij over dit perceel, wegens omstandigheden heeft het enige tijd geduurd voordat de grondverkoop verder kon plaatsvinden. Om die reden ziet de gemeente deze partij als enige (serieuze) gegadigde. 
Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente haar plan tot verkoop verder in gang te zetten. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Dam, woonconsulent / economische zaken, via telefoonnummer  14 0521 of e-mail: info@steenwijkerland.nl o.v.v. verkoop bedrijventerrein Ossenzijl.