Bestemmingsplannen

Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Dwarsgracht 7, Giethoorn 

Het bestemmingsplan Dwarsgracht 7 Giethoorn van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt