Bestemmingsplannen

Kennisgeving Ontwerp bestemmingsplan Kuinre, Rondebroek 1  

Het ontwerp bestemmingsplan Kuinre, Rondebroek 1, ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van de bestaande pluimveestallen en de realisatie van zogenaamde wintergartens. Deze worden naast de bestaande stallen gerealiseerd. 
 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.