Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Belt Schutsloot, Havezatherweg 3, wijzigen reeds verleende vergunning m.b.t. dakopbouw (30-6-2023)
Onna, Bootmansweg 1, plaatsen communicatiemast (3-7-2023)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep Noord achter Scheerwolderweg 1, kappen dode es (28-6-2023)
Steenwijk, Eeserhout kavel 36, bouwen bedrijfspand (4-7-2023)
Krekensingel 6, plaatsen tijdelijke woonunit (2-7-2023)
Tuk, Boomsluiters 11, verbouwen woning en garage (28-6-2023)
tegenover Tukseweg 87, kappen zomereik (28-6-2023)
naast Tukseweg 154, kappen 3 platanen (28-6-2023)
Vollenhove, Kerkstraat 63, vervangen en verduurzamen kozijnen, voordeur en glas (29-6-2023)
Wanneperveen, Zomerdijk 8, starten kleinschalige winkel/werkplaats voor duiksport (2-7-2023)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Belt Schutsloot, Kerklaan 3, verbouwen supermarkt naar woning (28-6-2023)
Blankenham, Blokzijlerdijk 26, plaatsen mono mestvergister (29-6-2023)
Giethoorn, langs de N334 t.h.v. Kanaaldijk 8, Stouweweg 10 en Beulakerweg 128B, kappen 2 populieren en 2 elzen (28-6-2023)
Giethoorn, Jonenweg 24, uitbreiden woning (28-6-2023)
Zuiderpad 22, vervangen dakpannen door riet (5-7-2023)
Zuiderpad 60a, verbouwen woning (29-6-2023)
Oldemarkt, de Veentjes 14, plaatsen zorgkamer (4-7-2023)
Sint Jansklooster, Heetveld 64, bouwen woning (30-6-2023)
Oude Beulakerweg 6, wijziging reeds verleende vergunning m.b.t. bouwen woning (28-6-2023)
Steenwijk, Aasingel 2, bouwen woning (5-7-2023)
Eeser Gaard 14, bouwen bedrijfspand (28-6-2023)
Vollenhove, Kerkstraat 54, aanbrengen zinken afdekkap t.p.v. achtergevel en isoleren platdak inclusief aanbrengen zonnepanelen (30-6-2023)
Wanneperveen, Veneweg 278, starten bloemenhandel (29-6-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt