Verkoop grond en gebouwen

Voorgenomen grondverkoop bedrijfskavel Oostermeentherand 14

De gemeente is van plan om een bedrijfskavel aan de Oostermeentherand 14 in Steenwijk te verkopen en te leveren aan Hooikammer Vastgoed B.V. Deze onderneming staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73600172. De kavel wordt verkocht ten behoeve van de realisatie van een bedrijfspand. 

Het gaat om een bedrijfskavel die gelegen is in het plan Oostermeentherand te Steenwijk. En deel uitmaakt van het perceel kadastraal bekend onder gemeente Steenwijk sectie G nummer 1573 en ongeveer 4.410 m² groot is. De kavel staat al jaren te koop en is erg smal. Koper wenst de kavel te gebruiken voor de uitbreiding van zijn bedrijf dat reeds aan de Oostermeentherand gevestigd is.
De gemeente ziet de koper als enige gegadigde voor deze bedrijfskavel.

Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente de verkoop van de grond verder in gang te zetten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rienk Bijlsma van Economische Zaken, telefoon 
14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl onder vermelding van ‘kavel Oostermeentherand’.