Algemeen

Bekendmaking Regeling briefadres gemeente Steenwijkerland 2023

Burgemeester en wethouders hebben op 27 juni 2023 de Regeling briefadres gemeente Steenwijkerland 2023 vastgesteld. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de regeling uit 2017 is de wijziging van de bevoegdheid naar een wettelijke verplichting tot het ambtshalve opnemen van een inwoner op een briefadres. Dit zorgt er met name voor dat een inwoner niet uit het zicht van de overheid verdwijnt en dat alle sociale voorzieningen beschikbaar blijven. Met deze nieuwe regeling kunnen we maatwerk toepassen en onze inwoners weer verder helpen.
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2023, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 305424. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.

 

Bekendmaking uitschrijving BRP 

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Postma, W., 11-12-1987, 14-06-2023 (voornemen) 
Postma, D., 08-04-1988, 14-06-2023  (voornemen) 
Postma, A., 13-03-2021, 14-06-2023 (voornemen) 
Postma, R., 13-03-2021, per 14-06-2023 (voornemen) 

T/m 23-08-2023 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar (3) maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.