Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blankenham, Buurtsteeg 6, kappen kastanjeboom (11-7-2023)
Blokzijl, Groenestraat 8, 10 en 12, plaatsen zonnepanelen (11-7-2023)
Steenwijk, Korte Venen 7, uitbreiden bedrijfshal met kantoorruimte (6-7-2023)
Neerwoldstraat 35, vervangen garagedeur door raamkozijn en borstwering (6-7-2023)
Veenderij 14, uitbreiden bedrijfsloods (11-7-2023)
Witte Paarden, Steenwijkerweg 251, kappen eikenboom (6-7-2023)
Vollenhove, Kerkstraat 63, vervangen en verduurzamen kozijnen, voordeur en glas (29-6-2023)
Wanneperveen, Zomerdijk 8, starten kleinschalige winkel/werkplaats voor duiksport (2-7-2023)
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Nieuwe Onnastraat 11, vervangen kap (10-7-2023)
Wanneperveen, Veneweg 264, plaatsen 27 zonnepanelen in veldopstelling (10-7-2023)
 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Jonenweg 5R -136, plaatsen bijgebouw (7-7-2023)
Van der Gootplantsoen 20, uitbreiden woning (12-7-2023)
Zuiderpad 15, plaatsen 25 zonnepanelen in veldopstelling (6-7-2023)
Kallenkote, Gruttoweg 1, bouwen groepswoning en kapschuur (11-7-2023)
Scheerwolde, Woldlakeweg 16, plaatsen mestsilo (7-7-2023)
Steenwijk, Beatrixstraat 1 t/m 43, Looweg 2 t/m 18 en Prinses Christinastraat 1 t/m 51 en 2 t/m 44, bouwen 79 levensloopbestendige woningen (7-7-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt