Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluiting

Vollenhove, Kerkstraat, 24-07-2023 van 7.00 tot 14.00 uur, i.v.m. rioleringswerkzaamheden ter hoogte van huisnummers 76-86, verkeer kan via de route Bentstraat en Groenestraat rijden.

    
Verkeersbesluiten

Blokzijl, nabij Oude Verlaat 7, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
nabij Akkerplein 40, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
nabij Akkerplein 57, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
nabij Brederostraat 34, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
nabij Korporaal 5, realiseren parkeerplaatsen elektrisch laden.
nabij Poortersplein 27, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
nabij Storrenhoeve 38, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
nabij Thorbeckestraat 15E, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Vollenhove, nabij Bisschopstraat 53, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
nabij David van Bourgondiëstraat 16, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.


Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheeid.nl/berichtn-over-uw-buurt