Bestemmingsplannen

Gewijzigde Vaststelling bestemmingsplan ‘Leeuwte 47’

 De gemeenteraad van gemeente Steenwijkerland heeft op 4 juli 2023 het bestemmingsplan ‘Leeuwte 47’ gewijzigd vastgesteld. Het plan voorziet in het gedeeltelijk verplaatsen van de bedrijfsbestemming ten noorden van het bedrijf naar de locatie naast Leeuwte 49 in Sint Jansklooster. Daarnaast wordt de bouw van een loods mogelijk gemaakt op de nieuwe bedrijfslocatie. De wijzigingen richtingen zich op de positie van de nieuwe locatie en de goot- en nokhoogte van de te bouwen loods. 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt