Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van het volgende, niet vergunningplichtige bedrijf zijn meldingen ontvangen:
Oldemarkt, Weerdijk 7a, starten KlusWijs bouwmarkt voor verkoop aan particulieren en bedrijven, opslaan gasflessen in daarvoor bestemde inrichting, opslaan ADR klasse 3 verpakkingsgroep II en III gevaarlijke stoffen in publiek toegankelijke verkoopruimte en zagen hout en plaatmateriaal (18-7-2023)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.