Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Belt Schutsloot, Belterweg 100, verbouwen boerderij (13-7-2023)
Blankenham, Hammerdijk 18, plaatsen zonnepanelen in veldopstelling (18-7-2023)
Oldemarkt, Eikklop 5, renoveren en verduurzamen woning (13-7-2023)
Steenwijk, Johan Willem Frisolaan 4, bouwen woning (18-7-2023)
Krekensingel 6, bouwen woning (17-7-2023)
Vollenhove, Dirk van Arestraat 2, bouwen aanbouw achterzijde woning (14-7-2023)
oostzijde Park Oldruitenborgh, vervangen voetgangersbrug (13-7-2023)
Wetering, Wetering Oost en Wetering West, vervangen 2 verkeersbruggen (17-7-2023)
Wetering West, aanleggen tijdelijke brug (17-7-2023)
Willemsoord, Ronde Blesse 5, kappen 20 à 25 bomen (16-7-2023)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blokzijl, Kleine Breestraat 1a, plaatsen 28 zonnepanelen (19-7-2023) 
Giethoorn, Kooiweg 6, bouwen mono mestvergister (13-7-2023)
Paasloo, Paasloerweg 47b, in gebruik nemen bijgebouw als boerderijkamer (14-7-2023)
Sint Jansklooster, Barsbeek 30, plaatsen tijdelijke woonunit (17-7-2023)
Wanneperveen, Veneweg 264, plaatsen 27 zonnepanelen in veldopstelling (18-7-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt