Bestemmingsplannen

Kennisgeving Ontwerp bestemmingsplan Wanneperveen – Roekebosscheweg 3a  

Het ontwerp bestemmingsplan Wanneperveen – Roekebosscheweg 3a ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het vergroten van het bebouwingspercentage en het bouwblok van de bedrijfsbestemming. 
 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Kennisgeving Ontwerp bestemmingsplan De Pol – De Pol 18b  

Het ontwerp bestemmingsplan De Pol – De Pol 18b ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het realiseren van een woning met bijgebouw en het slopen van de voormalige paardenstal. 
 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Kennisgeving Ontwerp bestemmingsplan Kalenberg Zuid 5a, Kalenberg  

Het ontwerp bestemmingsplan Kalenberg Zuid 5a, Kalenberg ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. 
 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.