Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit 

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Steenwijk, Woldmeentherand 23, oprichten horeca met drive thru (22-6-2023)
Vollenhove, Oppen Swolle 15a, bouwen kapschuur (23-6-2023)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.