Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Belt-Schutsloot (nabij), Blauwehandseweg, renoveren brug (21-6-2023)
Blankenham, Kerkbuurt 8, opnieuw bestraten oprit en verlengen schutting (25-6-2023)
Giethoorn, Dwarsgracht 2, plaatsen zonnepanelen in veldopstelling (15-5-2023)
Kerkweg 45, plaatsen 6 zonnepanelen op botenhuis (26-6-2023)
Oldemarkt, de Veentjes 14, plaatsen zorgkamer (22-6-2023)
Markerbroekweg 4, plaatsen twee windmolens (27-6-2023)
Onna, Burgemeester G.W. Stroinkweg 122, bouwen authentiek stookhok (23-6-2023) 
Steenwijk, Beukenhof, bouwen bedrijfshal met kantoor (23-6-2023)
Meppelerweg (voormalig Rendo locatie), bouwen 8 appartementen (27-6-2023)
Meppelerweg 47-47a, wijzigen bestemming voormalig Rabobank pand (26-6-2023)
kruising Rembrandtstraat en Vondelstraat, kappen 2 esdoorns (21-6-2023)
Tukseweg 130, bouwen twee zonnecarports (22-6-2023)
Willemsoord, Steenwijkerweg 184, uitbreiden woning en bijgebouw (18-4-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Dwarsgracht 2, plaatsen zonnepanelen in veldopstelling (28-6-2023)

 

NVerleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blokzijl, Wijde Gang 2, gewijzigde aanvraag omgevingsvergunning m.b.t. kapconstructie (21-6-2023)
Giethoorn, Jonenweg 24, uitbreiden woning (28-6-2023)
t.h.v. Kanaaldijk 8, Stouweweg 10 en Beulakerweg 128B, kappen 2 populieren en 2 elzen (28-6-2023)
Sint Jansklooster, Oude Beulakerweg 6, wijzigen reeds verleende vergunning m.b.t. bouwen woning (28-6-2023)
Steenwijk, Eeser Gaard 14, bouwen bedrijfspand (28-6-2023)
Divisie 6, plaatsen dakkapel (21-6-2023)
Landgoedallee 8, plaatsen 4 zuilen t.b.v. inlooppoort en inrijpoort (23-6-2023)
Markt 38, wijzigen functie pand (21-6-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Er is een omgevingsvergunning verleend voor: 
Steenwijk, Woldmeentherand 15, brandveilig gebruik pand 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt