Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning 

Blokzijl, centrum, Kolkloop, 5-8-2023 van 17.00 tot 21.00 uur
Groenestraat en Noorderkade, Noorderkade Parade, 22-7-2023 van 10.00 tot 17.00 uur
Steenwijk, Markt, Pasar Malam Istimewa op 26-7-2023 van 11.00 tot 00.00 uur, 27-7-2023 van 11.00 tot 00.00 uur, 28-7-2023 van 11.00 tot 00.00 uur, 29-7-2023 van 11.00 tot 00.00 uur, 30-7-2023 van 11.00 tot 00.00 uur
Steenwijk, centrum en omgeving, Monkey Fun Run, 23-7-2023 van 08.30 tot 17.00 uur
Scholestraat, Nacht van Steenwijk, 31-8-2023 van 22.00 tot 02.00 uur
Vollenhove, Moespot 17, Moespot Festival op 9-9-2023 van 17.00 tot 01.00 uur

Reageren?
T/m 18 juli 2023 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen. 

 

Tijdelijke wegafsluiting

Basse, Schapendrift, 15-7-2023 van 08.00 tot 01.00 uur (Grasbaanraces)
Belt-Schutsloot, Kerklaan tussen Noorderweg en Wilgenlaan, 15-7-2023 van 14.00 tot 22.00 uur (Gein op het Plein)
Blokzijl, Groenestraat en Noorderkade, 22-7-2023 van 08.00 tot 19.00 uur (Noorderkade Parade)
Sint Jansklooster, vanaf Molenstraat 8 tot aan Bergkampen, 9-9-2023 van 08.00 tot 17.00 uur (Molendag)
Steenwijk, Onnastraat, Markt, Koningstraat, Molenstraat en Scholestraat vanaf parkeerplaats Supercoop tot de Molenstraat, 15-7-2023 van 09.00 tot 18.00 uur (Vestingsfeest Ontzet Festival)
Oosterstraat, Gasthuisstraat, Markt, Kerkstraat, Woldpromenade, Korte Woldpromenade Kerkstraat en Neerwoldstraat, 19 en 26 juli 2023 en 2, 9, 16 en 23 augustus 2023 van 07.00 tot 18.30 uur (Vestingsfeesten)

 

Nieuw Register Sociale Hygiëne

Sinds 1 juli 2023 is er een nieuwe Register sociale hygiëne. Dit register wordt gevoerd door de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh). Het oude register van de Stichting vakbekwaamheid Horeca (SVH) vervalt. Deze overdracht is onderdeel van de Alcoholwet.

Voor het verkrijgen van een Alcoholvergunning is het nodig dat een leidinggevende beschikt over voldoende kennis en inzicht op het gebied van sociale hygiëne. Het behalen van een erkend diploma geeft recht op inschrijving in het register. Het register wordt onder meer door gemeenten gebruikt bij het beoordelen van de aanvraag voor een Alcoholvergunning.

De komst van het nieuwe register van de Lcsh betekent dat iedereen die ingeschreven staat in het oude register 5 jaar de tijd heeft die registratie kosteloos te herbevestigen. Daarmee wordt voorkomen dat de bestaande registratie in het oude SVH-register vervalt.

Iedereen die nog niet in het oude register stond en/of na 1 juli een Lcsh-erkend diploma Sociale Hygiëne haalt, registreert zich voortaan zelf in het nieuw register.

Kijk voor meer informatie op www.registersocialehygiëne.nl

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).