Verkeer & vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

8326 BW, Sint Jansklooster, Monnikenweg (tussen nr. 57 en 73), op 10 juli 2017 van 8.00 - 12.30 uur, voor ANWB Streetwise. Op De Wiedekieker en De Opstap wordt een aantal proeven met een auto gedaan om leerlingen te leren de remweg van een auto in te schatten. Voor de proef is de hele rijbaan nodig en kan er niet worden geparkeerd (ook niet in de vakken).

Blokzijl, Kuinderstraat/Bierkade/Zeedijk/Noorderkade, 19-08-2017 van 06.30 uur tot 18.30 uur (Jaarmarkt)

Steenwijk, Onnastraat (vanaf de Onnadwarsstraat tot de Markt), Vendelweg (vanaf de Tulpstraat tot aan de Kornputsingel), Kornputsingel, Scholestraat, Koningstraat, Markt, Oosterstraat, (korte) Woldpromenade, Gasthuisstraat, Stationsplein (vanaf J.H. Tromp Meestersstraat tot de Egbert Hiddingstraat) op 23-06-2017 van 18.15 uur tot 21.30 uur (Stonecityrun)

Vollenhove,  Kerkplein, op 01-07-2017 vanaf 17.00 uur tot 02.00 uur (Pleinpop)
 

Tijdelijke opheffing eenrichtingverkeer

Vollenhove: in verband met afsluiting van het Kerkplein is het toegestaan op 01-07-2017 van 17.00 uur tot 02.00 uur de Gasthuisstraat in beide richtingen te gebruiken (Pleinpop)
 

Tijdelijk parkeerverbod

Tuk, Achterveld, van 24-08-2017 van 18.00 uur tot en met 28-08-2017, 20.00 uur geldt een parkeerverbod aan beide zijden (Zomerfeest Tuk)
 

Verkeersbesluit

8325, Vollenhove, nabij Canneveltstraat en Van Middachtenstraat, instellen parkeerverbod op de Canneveltstraat en Van Middachtenstraat en aanbrengen van 2 gele doorgetrokken strepen op de Bisschopstraat.

De stukken liggen van 20-06-2017 t/m 01-08-2017 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 01-08-2017 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).