Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

8361 EW, IJsselham, IJsselhammerweg 1, realiseren 15 kampeerplaatsen (15-06-2017)

8377 EM, Kalenberg, Hoogeweg 10, veranderen gevel (20-06-2017)

8374 EV, Kuinre, Worstsloot 1, realiseren 15 kampeerplaatsen (09-06-2017)

8375 AA, Oldemarkt, Koningin Julianaweg 1, kappen boom (08-06-2017)

8375, Ossenzijl, Ossenzijlerweg, perceel achter Schoolstraat 14, bouwen van 1e recreatiewoning (19-06-2017)

8375, Ossenzijl, Ossenzijlerweg, perceel achter Schoolstraat 14, bouwen van 2e recreatiewoning (19-06-2017)

8331, Steenwijk, bocht Capellekade/Van Swinderenstraat, kappen beuk (09-06-2017)

8331 ZA, Steenwijk, Dopheide 42, veranderen voorgevel (17-06-2017)

8331 HJ, Steenwijk, Markt 32, aanbrengen reclame-uiting op gevel (21-06-2017)

8332 DT, Steenwijk, Oostercluft 510, plaatsen dakkapel (20-06-2017)

8332 KL, Steenwijk, Stuwwal 4, plaatsen dakkapel (20-06-2017)

8334 RZ, Tuk, Tukseweg 238, bouwen woning (12-06-2017)

8363 TJ, Wetering, Wetering-Oost 26, kappen Es (13-06-2017)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

8355 BR, Giethoorn, Binnenpad 33a, Bestemmingswijziging recreatiewoning naar bedrijfswoning (15-06-2017)

8355 CE, Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 27, beginnen kleinschalige koffie kiosk (15-06-2017)

8355 DZ, Giethoorn, Rietkragge 18, bouwen woning (21-06-2017)

8326 CV, Sint Jansklooster, Molenstraat 27, verplaatsen entree supermarkt door omwisselen gevelkozijn (15-06-2017)

8341, Steenwijkerwold, diverse percelen gelegen aan Gelderingen en Voshoek, renoveren diverse boswallen door grote bomen te kappen (19-06-2017)

8334 RB, Tuk, Berg en Bos 47, starten hondentrimsalon (16-06-2017)

8343 XK, Zuidveen, Burgemeester G W Stroinkweg 68, vervangen vloeren en wijzigen gevel (21-06-2017)

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor: 

8347 JH, Eesveen, Eesveenseweg 143A, bouwen van een tuinhuis

De stukken liggen van 28 juni 2017 t/m 9 augustus 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk (tijdens openingstijden).

Het plan is te raadplegen op:  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.ESVeesvseweg143aOV-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19:80/B53298A7-B57B-4F04-B871-49D4BF65E3EE/

Reageren?

T/m 9 augustus 2017 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
 

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor: 

8325 PJ, Vollenhove, Drostenbos 1, vervangen van de bestaande woning

De stukken liggen van 28 juni 2017 t/m 9 augustus 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk (tijdens openingstijden).

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.VLHdrostenbos1OV-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19:80/68A9D122-8304-40F0-9878-9B1A6D298368/

Reageren?

T/m 9 augustus 2017 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

8343 XD Zuidveen, naast Schoolweg 19, bouwen van 8 appartementen

De stukken liggen van 28 juni 2017 t/m 8 augustus 2017 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.OVDeKlimZuidveen-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19:80/66856BC2-5BCA-4C31-8EF3-E17D487BD003/

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 8 augustus 2017 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:

8355 AJ, Giethoorn, Beulakerweg 54, bouwen logiesgebouw (21-06-2017)

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).