Tijdelijke wegafsluiting(en): Onna, spoorwegovergang Meppelerweg Meppelerweg/Steenakkers-Oost

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8344XX
Publicatiedatum
06-06-2017

Beschrijving

De spoorwegovergang Meppelerweg Meppelerweg/Steenakkers-Oost in Onna is in verband met werkzaamheden door Prorail afgesloten voor alle verkeer op:
-    18/19 juni 2017 van 00.00 uur tot 06.00 uur
-    26/27 juni 2017 van 00.00 uur tot 06.00 uur
-    27/28 juni 2017 van 00.00 uur tot 06.00 uur
Het verkeer wordt omgeleid via de Steenakkers.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).