Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Kanaaldijk 10, opsplitsen woning (26-05-2019)
Sint Jansklooster, Van Ommenstraat 33, 35, 37 en 39, Reesstraat 17,19, 21 en 23 en Bonkenhavenweg 30, 32, 34 en 36, renoveren 12 woningen (24-05-2019)

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Steenwijk, Meppelerweg 70, verbouwen en uitbreiden woonhuis (29-05-2019)    
Steenwijk, Paardenmarkt 1, herstellen keukenraam in oude staat (29-05-2019)
Steenwijk, Scholestraat 52A, renoveren en verbouwen wijnpakhuis naar opslag en appartement (29-05-2019)    

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).