Verkeer & vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Blokzijl, Kuinderstraat vanaf Lage Wal tot Bierkade, Groenestraat, Noorderkade en Bierkade,15-06-2019 van 10.00 uur tot 01.00 uur (Muziekfestival Blokzijl)
Steenwijk, Stationsplein van Tramlaan tot Egbert Hiddinkstraat, Tramlaan, J.H. Tromp Meestersstraat, Willem de Zwijgerstraat, Weemstraat, Onnastraat vanaf Molenstraat tot Markt, Kornputsingel op 14-06-2019 van 18.00 uur tot 21.30 uur (Stonecityrun)

Verkeersbesluit

Oldemarkt, nabij Kuiperslaan 47, realiseren parkeerplaats opladen elektrische auto’s

De stukken liggen van 12-06-2019 t/m 23-07-2019 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 23-07-2019 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).