Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Giethoorn, Dwarsgracht, dorpsfeest en Gondelvaart, 26-07-2019 van 10.00 uur tot 02.00 uur, 27-07-2019 van 19.00 uur tot 02.00 uur, 28-07-2019 van 14.30 uur tot 19.00 uur
Scheerwolde, Brink, dorpsfeest Scheerwolde en Wetering, 08-08-2019 van 16.00 uur tot 01.00 uur, 09-08-2019 van 08.00 uur tot 01.00 uur, 10-08-2019 van 08.00 uur tot 01.00 uur
Steenwijk, park Rams Woerthe, Brocante Markt, 17-05-2020 van 10.00 uur tot 17.00 uur

De stukken liggen t/m 25 juni 2019 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 25 juni 2019 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).