Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Blauwehandseweg, plaatsen snackwagen gedurende 6 maanden per kalenderjaar (29-05-2019)
Giethoorn, Beulakerweg 50b, starten Bed & Breakfast (03-06-2019)
Giethoorn, Beulakerweg 59, wijziging op reeds verleende aanvraag i.v.m. wijzigen rieten dak naar pannendak (28-05-2019)
Giethoorn, Zuiderpad 23, intern en extern verbouwen woning (05-06-2019)
Oldemarkt, Burgemeester Kuiperslaan thv Kindcentrum De Ark, uitbreiden parkeerterrein (29-05-2019)
Marijenkampen, Marijenkampen 24, wijzigen gevel (28-05-2019)
Sint Jansklooster, Barsbeek 43, wijzigen bestemming agrarisch naar bestemming wonen en herbouwen woonboerderij voorzien 2 wooneenheden (07-06-2019)
Sint Jansklooster, Halleweg 13, bouwen schuur (27-05-2019)    
Sint Jansklooster, Schaarweg 35, verbouwen woning (28-05-2019)    
Sint Jansklooster, Vossenkamp 24, bouwen dakopbouw op de carport (12-06-2019)
Steenwijk, Korte Venen 28A, plaatsen kantoorunit (27-05-2019)    
Steenwijk, Markestraat 6, vergroten praktijkruimte (04-06-2019)    
Steenwijk, Produktieweg 7, plaatsen silo (11-06-2019)    
Steenwijk, Stroomdal 47, plaatsen dakopbouw (06-06-2019)    
Tuk, Bergsteinlaan 20, vervangen dakkapel (11-06-2019)    
Tuk, Tukseweg 101, bouwen bijgebouw (04-06-2019)    
Vollenhove, Schouw 8, bouwen woning (03-06-2019)
    

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Basse, Basserweg 26, starten kleinschalig Bed & Breakfast (05-06-2019)
Belt-Schutsloot, Blauwehandseweg, plaatsen snackwagen gedurende 6 maanden per kalenderjaar (06-06-2019)    
Kuinre, Slijkenburgerdijk t.h.v. Rondebroek, kappen 10 Canadese populieren (06-06-2019)
Oldemarkt, Kruisstraat 17, vervangen enkel glas door dubbel glas en veranderen roede verdeling (04-06-2019)
Steenwijk, Brigade 13, bouwen woning (05-06-2019)    
Steenwijk, bij Nieuwe Gagels 41 t/m 49, kappen 6 moerascipressen (11-06-2019)    
Wanneperveen, Wethouder Visscherstraat 1, wijziging op verleende vergunning (04-06-2019)    

   
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Molenweg 31, bouwen atelier met overkapping en aanleggen/vervangen beschoeiing (05-06-2019)
Kallenkote, Kallenkote 1A, kappen 6 dennen (11-06-2019)
Sint Jansklooster, Bergkampen, kappen 14 eiken (11-06-2019)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).