Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Giethoorn, hoek Kapelweg en Oude Kerkweg, Cornfest, 07-09-2019 van 20.00 uur tot 01.00 uur en 08-09-2019 van 13.00 uur tot 20.00 uur
Giethoorn, parkeerplaats Ds. J.J. Ketstraat, Gondelvaart en dorpsfeest, 27-08-2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur, 28-08-2019 van 19.00 uur tot 00.00 uur, 29-08-2019 van 18.30 uur tot 00.00 uur, 30-08-2019 van 08.00 uur tot 1.30 uur, 31-08-2019 van 10.00 uur tot 02.00 uur, 01-09-2019 van 11.00 uur tot 12.30 uur
Sint Jansklooster, Molenstraat 1, Molen- en oogstdag, 14-09-2019, van 09.00 uur tot 16.00 uur
Sint Jansklooster, Kloosterweg 50, 50-jarig bestaan Autobedrijf Oldenijens, 04-10-2019 van 19.00 uur tot 00.30 uur en 05-10-2019 van 12.00 uur tot 19.00 uur
Steenwijk, Stationsplein 1, Stonehenge Festival, 27-07-2019 van 10.00 uur tot 00.00 uur
Steenwijk, centrum, Kopje Cultuur, 14-09-2019 van 12.00 uur tot 22.30 uur en 15-09-2019 van 12.30 uur tot 17.30 uur
Steenwijk, Markt, Vestingsfeesten en Nacht van Steenwijk, 17-07-2019 van 09.00 uur tot 01.00 uur, 24-07-2019 van 11.00 uur tot 00.30 uur, 25-07-2019 van 11.00 uur tot 00.00 uur, 26-07-2019 van 11.00 uur tot 00.00 uur, 27-07-2019 van 11.00 uur tot 00.30 uur, 28-07-2019 van 11.00 uur tot 20.00 uur, 31-07-2019 van 11.00 uur tot 01.00 uur, 07-08-2019 van 10.00 uur tot 01.00 uur, 14-08-2019 van 10.00 uur tot 01.00 uur en 22-08-2019 van 21.00 uur tot 02.00 uur
Willemsoord, Steenwijkerweg nabij nr. 155, Weldadige Markt Willemsoord, op 22-08-2019 van 10.00 uur tot 17.00 uur

De stukken liggen t/m 2 juli 2019 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 2 juli 2019 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).