Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Beulakerweg 91, starten Bed & Breakfast (15-06-2019)
Giethoorn, naast Beulakerweg 116, realiseren onbemand tankstation (16-06-2019)
Giethoorn, Kerkweg 45, starten Bed & Breakfast (18-06-2019)
Kalenberg, Kalenberg-Noord 4, plaatsen 2 dakkapellen (13-06-2019)
Oldemarkt, Oosterbroekweg 1, bouwen jongveestal met werktuigenberging (14-06-2019)
Steenwijk, het Schar 57, uitbreiden berging (16-06-2019)
Steenwijkerwold, Gelderingen 68, bouwen woning (13-06-2019)
Steenwijkerwold, Het Schild 19, bouwen aanbouw met veranda en 2 dakkapellen achterzijde woning (12-06-2019)    
Vollenhove, weg van Rollecate 19a, bouwen vrijstaande woning en bedrijfsruimte (14-06-2019)    
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Zuiderpad 9, voortzetten bestaande Bed & Breakfast (17-06-2019)
Marijenkampen, Marijenkampen 24, wijzigen gevel (12-06-2019)    
Steenwijk, Tukseweg 84, restaureren 6 glas in lood ramen (19-06-2019)    
Steenwijk, Wilhelminastraat 45, kappen eikenboom (17-06-2019)    
Wanneperveen, Veneweg 39, bouwen woning (17-06)   

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Blokzijl, Zuiderzeeweg 9a, kappen 3 bomen (14-06-2019)
 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).