Verkeer & vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Basse, Schapendrift, 28-07-2019 van 07.00 uur tot 00.00 uur (Grasbaanraces
Kuinre, Sasplein, 30-06-2019 van 15.00 uur tot 20.00 uur (Kuunder Live)
Wanneperveen, Veneweg, vanaf Beulakerweg tot Nieuwe Dijk, 05-09-2019 van 18.00 uur tot 22.30 uur (dorpsfeest)

 

Verkeersbesluiten

Blokzijl, nabij Boffersweidje 12, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Kuinre, nabij Vijverpark 70, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Oldemarkt, nabij Burgemeester van Gerrevinklaan, realiseren 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen
Steenwijk, nabij Brederostraat 44, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Hofjes 9, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijkerwold, nabij Vredenburg 34, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Vollenhove, nabij Harmen Visserplein, realiseren algemene gehandicaptenparkeerplaats

De stukken liggen van 26-06-2019 t/m 06-08-2019 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 06-08-2019 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).