Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baars, Wolterholten, dunnen houtwal langs spoor (22-05-2019)
Belt-Schutsloot, tegenover Havezatherweg 9, kappen boom (21-05-2019)
Giethoorn, Binnenpad 12, herinrichting parkeerterrein 't Vonder (24-05-2019)
Paasloo, Hooiweg 4, plaatsen tijdelijke woonunit (20-05-2019)
Sint Jansklooster, Schaarweg 5, kappen 6 eikenbomen (19-05-2019)    
Steenwijk, President Kennedystraat 1, omzetten bestemming detailhandel naar horeca (20-05-2019)    
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Appensteeg 2, vergroten woning en verlengen bestaande schuur (28-05-2019)
Giethoorn, Beulakerweg 9, starten Bed & Breakfast (24-05-2019)    
Giethoorn, Jan van Nassauweg 10, bouwen loods en werkplaats (28-05-2019)
Giethoorn, Oeverweg 2, bouwen jongveestal/werktuigenberging (28-05-2019)
Giethoorn, Rietkragge 20, plaatsen vlonder (28-05-2019)
Sint Jansklooster, Oude Beulakerweg 14, bouwen woning (28-05-2019)
Sint Jansklooster, Schaarweg 35, tijdelijk plaatsen en bewonen woonunits tijdens verbouwing woning (28-05-2019)
Steenwijk, Koematen 38, bouwen kapschuur (28-05-2019)
Steenwijk, Steenwijkerdiep 27, vervangen reclame aan gevels (21-05-2019)
Steenwijk, Tukseweg 132A, starten meubelzaak (22-05-2019)
Vollenhove, Groenestraat 24, intern verbouwen Oldruitenborgh (28-05-2019)
Wanneperveen, Veneweg 226, kappen 2 essen (24-05-2019)
Wanneperveen, Veneweg 282, verbouwen restaurant (22-05-2019)    
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 42, kappen 2 elzen (27-05-2019)   

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Belt-Schutsloot, Vaste Belterweg 8, aanleggen ontsluitingsweg/inrit (24-05-2019)
Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 39 en 39a, intern verbouwen restaurant en plaatsen dakterras (23-05-2019)
Paasloo, Hooiweg 4, herbouwen woning (23-05-2019)
 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben omgevingsvergunningen verleend voor:
Blokzijl, Duinweg 4a, splitsen boerderij in 2 woningen en wijzigen gebruik agrarisch naar wonen (22-05-2019)

Het plan is te raadplegen op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/6A5FB6C4-0385-4D7D-A458-FADD7C3C9883/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.1708.BLZduinweg4OV-VA01

Kuinre, Bouwdijk 23, bouwen woning met garage (22-05-2019)

Het plan is te raadplegen op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/06C12FA8-320C-46AA-A903-A2DA3103673C/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.1708.KREbouwdijk23OV-VA01

Paasloo, Oosterpaasloërweg 9, wijzigen gebruik perceel en bedrijfswoning naar wonen (22-05-2019)

Het plan is te raadplegen op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/F4DE8498-40B7-441A-855B-741339FE4BEE/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.1708.PSLoosterpaaslo9OV-VA01

De stukken liggen van 5 juni 2019 t/m 17 juli 2019 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 17 juli 2019 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).