Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Langesteeg 16, uitbreiden woning (08-06-2020)
Kuinre, Het Anker 26, bouwen overkapping met veranda (28-05-2020)
Paasloo, Paasloërweg 4, plaatsen zonnepanelen in veldopstelling (04-06-2020)
Scheerwolde, Scheerwolderweg, bouwen 22 woningen (09-06-2020)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 3, uitbreiden woning (05-06-2020)
Sint Jansklooster, Poepershoek 6, uitbreiden woning (05-06-2020)        
Steenwijk, Eesveenseweg 19, uitbreiden werkplaats (08-06-2020)
Vollenhove, Noordwal 3, bouwen paviljoen en vergroten haven (04-06-2020)
Wanneperveen, Veneweg 42, aanleggen tijdelijke verharding erf t.b.v. bouwen stal (09-06-2020)    

    

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Oeverweg, Kapelweg en Jonenweg, kappen 14 bomen (04-06-2020)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Zuid 10a, vernieuwen dak (09-06-2020)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 6, plaatsen tijdelijke woonunit (10-06-2020)
Sint Jansklooster, Heetveld 28, plaatsen tijdelijke woonunit (08-06-2020)
Steenwijk, grasveld in de buurt van Admiraal de Ruyterstraat, Brederostraat en Verlaatseweg, plaatsen 2 huiszwaluwtillen (04-06-2020)
Steenwijk, Kornputsingel 20, renoveren woning en starten Bed & Breakfast (04-06-2020)        
Steenwijk, Oostercluft 133, bouwen schuur met overkapping (08-06-2020)        
Steenwijk, Oostermeentherand 2D, verbouwen pand na brandschade (08-06-2020)        
Wanneperveen, Wethouder Huismanstraat 6, plaatsen dakkapel (04-06-2020)        
Wetering, Wetering West 35, realiseren Bed & Breakfast in bijgebouw (03-06-2020)  
  

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Jonenweg 29a, wijzigen gevel (04-06-2020)        
Steenwijk, Koterhoek 18, plaatsen dakopbouw (09-06-2020)        
Vollenhove, Achter de Hare 12, bouwen van een overkapping (10-06-2020)
    
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Steenwijk, Eeser Campus 30, plaatsen kantoorunits en klasseerinstallatie op zandwinning

De stukken liggen van 17 juni 2020 t/m 28 juli 2020 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 28 juli 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Oldemarkt, Slootland 2, 4, 6, 8, 10 en 12, bouwen 3 twee-onder-een-kapwoningen

De stukken liggen van 17 juni 2020 t/m 28 juli 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/B1453CA7-D280-4A07-80B6-220409DBBD38/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.ODMslootland212OV-ON01
 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 28 juli 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).