Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Binnenpad 127, bouwen kapschuur (17-06-2020)
Giethoorn, Cornelisgracht 2, bouwen woning (17-06-2020)
Giethoorn, Vlier 6, 8, 10 en 12, bouwen 4 woningen (12-06-2020)
Scheerwolde, Scheerwolderweg, kappen 4 bomen (16-06-2020)
Sint Jansklooster, Leeuwte 64, aanpassingen in huidige Bed & Breakfast (13-06-2020)
Sint Jansklooster, Poepershoek 9, realiseren paardenbak (11-06-2020)
Steenwijk, Divisie 27, bouwen overkapping (17-06-2020)
Steenwijk, Oostercluft 10, bouwen garage (14-06-2020)        
Vollenhove, Schouw 9 en 11, bouwen twee-onder-een-kapwoning (11-06-2020)      

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 14, vervangen vonder (11-06-2020)
Giethoorn, Eendrachtsplein 1, plaatsen tijdelijke kantoorunit t.b.v. toeristische informatie (15-06-2020)
Giethoorn, Vlier 23 en 25, bouwen twee-onder-een-kapwoning (15-06-2020)
Steenwijk, Dolderweg 4, bouwen schuur / opslag t.b.v. bedrijf (10-06-2020)
Steenwijk, Nieuwe Onnastraat 49, plaatsen caravan (15-06-2020)
Steenwijk, Oostermeentherand 2B, wijzigen bestemming kantoorfunctie naar logiesfunctie t.b.v. realiseren 29 logiesruimte en gemeenschappelijke ruimte (29-05-2020)
Steenwijk, Paardenmarkt, plaatsen kunstwerk (15-06-2020)        
Steenwijk, Woldpromenade 53, 55, 55A en 55B, verbouwen bovenwoning t.b.v. realiseren 3  appartementen (16-06-2020)        
Vollenhove, Noordwal, kappen 9 bomen (17-06-2020)        
Vollenhove, Productieweg 3, bouwen kantoor en verbouw bedrijfspand (16-06-2020)        
Willemsoord, Steenwijkerweg 159, plaatsen kunstwerk (16-06-2020)     

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Oeverweg 4, vervangen bijgebouw (16-06-2020)        
Steenwijk, Westercluft 88, plaatsen kunststof kozijnen (11-06-2020)   

  
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Onna, Burgemeester G.W. Stroinkweg 109, wijzigen bestemming bedrijf naar wonen

De stukken liggen van 24 juni 2020 t/m 4 augustus 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/6916FFBF-96B1-47A1-A774-C576F8C3AAE4/  

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.ONNgwstroinwg109OV-ON01  

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 4 augustus 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Eesveen, Holslootbrink 14a, bouwen woning

De stukken liggen van 24 juni 2020 t/m 4 augustus 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/80B8865B-C008-456B-BD7B-9987C19B3533/  

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.ESVholslbrink14aOV-ON01
 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 4 augustus 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).