Milieu

Melding Activiteitenbesluit

Van het volgende, niet-vergunningplichtige bedrijf is een melding ontvangen:
Eesveen, Eesveenseweg 50 I, wijzigen bedrijf i.v.m. vee (12-06-2020)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.