Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Noorderweg 25, 27 en 27a, samenvoegen woningen (23-06-2020)
Blokzijl, Lage Wal 5, vervangen dakpannen op achterhuis (17-06-2020)
Giethoorn, Binnenpad 49, ontheffing bestemmingsplan t.b.v. aanmeren rondvaartboten (10-06-2020)
Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 32, starten Bed & Breakfast (19-06-2020)
Oldemarkt, Koningin Julianaweg 33, verbouw woning (23-06-2020)
Ossenzijl, Hoofdstraat 46, renoveren/ verkleinen woonboerderij en plaatsen tijdelijke woonunit (18-06-2020)    
Scheerwolde, Blokzijlseweg 8, verbouwen zorgboerderij (18-06-2020)
Steenwijk, de Rikking 26, uitbreiden woning (18-06-2020)    
Steenwijkerwold, Ten Holtheweg 3B, uitbreiden groepsruimte (23-06-2020)                
Vollenhove, De Voorst 6a, bouwen botterwerf (19-06-2020)        
Wanneperveen, Zomerdijk 4a, aanleggen zonnepark (17-06-2020)        
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 30, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) (19-06-2020)  
      

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Rietkragge 14, bouwen bijgebouw (18-06-2020)
Oldemarkt, Kruisstraat 76, plaatsen hek rond weiland (19-06-2020)
Ossenzijl, Kuitenpad 5, verbouwen woning (18-06-2020)
Scheerwolde, Kraggenpad 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21 en 27 / Otterpad 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17en 19 / Scheerwolderweg 3A, 3B en 3C, bouwen 22 woningen (22-06-2020)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 3, uitbreiden woning (23-06-2020)
Steenwijk, Brigade 62 t/m 68 en Peloton 2 t/m 8, bouwen 8 woningen (23-06-2020)
Steenwijk, Koematen 5, uitbreiden bedrijfswoning (23-06-2020)
Steenwijk, Koterhoek 18, plaatsen dakopbouw (23-06-2020)        
Steenwijk, Verlaatseweg 1, bouwen dubbele garage met opbouw (23-06-2020)        
Tuk, Weldadigheid 19, plaatsen schutting (23-06-2020)        
Wanneperveen, Zomerdijk 20a, plaatsen overkapping boven paardenbak (24-06-2020)      

  

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Kalenberg, Berkenlaan 7g - a, bouwen woning op plek te slopen schuur

De stukken liggen van 1 juli 2020 t/m 11 augustus 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/5DDD6F13-56AD-403E-A9A8-4EBDC4DF0392/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.KBGberkenlaan7gOV-ON01

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 11 augustus 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Steenwijk, Oostermeentherand 2B, brandveilig gebruiken bouwwerk

De stukken liggen van 1 juli 2020 t/m 11 augustus 2020 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 11 augustus 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Steenwijkerwold, Vredenburg 76, brandveilig gebruiken bouwwerk

De stukken liggen van 1 juli 2020 t/m 11 augustus 2020 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 11 augustus 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
De Bult, Bultweg 25, brandveilig gebruik groepsaccomodaties

De stukken liggen van 1 juli 2020 t/m 11 augustus 2020 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 11 augustus 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Steenwijk, Kanaalstraat 1 t/m 7 (oneven), Kanaalstraat 15 t/m 21 (oneven) en Parkstraat 13 t/m 23 (oneven), bouwen 14 woningen

De stukken liggen van 1 juli 2020 t/m 11 augustus 2020 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 11 augustus 2020  bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Binnenpad 25a, splitsen woning  (19-06-2020)        
Giethoorn, tegenover Kanaaldijk 25, kappen 2 bomen (22-06-2020)        
Kuinre, Henric de Cranestraat 131, bouwen schuur (18-06-2020)        
Steenwijk, Divisie 18, plaatsen vlaggenmast (23-06-2020)
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).