Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

Vergadering algemeen bestuur IGSD Steenwijkerland en Westerveld

Op donderdag 11 juni 2020 van 10.00 tot 11.00 uur vergadert het algemeen bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld. Vanaf 1 januari 2020 maakt de sociale dienst (jeugd, zorg en werk) onderdeel uit van de gemeente Steenwijkerland. De vergadering op 11 juni is daarom de laatste vergadering van het algemeen bestuur van de IGSD.
De vergadering vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg). Wilt u deze vergadering volgen via Zoom? Neem dan contact op met Janneke Dam (managementassistent) via de mail janneke.dam@steenwijkerland.nl
 

Raadsvergadering

16 juni 2020, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie.
De raadsvergadering vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg). Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl
 

Bekendmaking jaarstukken 2019

Op grond van artikel 197 van de gemeentewet maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat de jaarstukken over het jaar 2019 voor een ieder ter inzage zijn gelegd. In de raadsvergadering van 30 juni 2020 zal de raad worden voorgesteld om met de jaarstukken 2019 in te stemmen.