Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Binnenpad 25a, splitsen woning (14-05-2020)
Giethoorn, Cornelisgracht 2, bouwen woning (02-06-2020)
Giethoorn, Eendrachtsplein 1, plaatsen kantoorunit t.b.v. toeristische informatie (28-05-2020)
Giethoorn, Hazelaar, bouwen 2 vrijstaande woningen (28-05-2020)
Scheerwolde, Rietweelde, realiseren 2 waterpartijen met beschoeiing (29-05-2020)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 4 en 6, bouwen twee-onder-een-kapwoning (27-05-2020)
Sint Jansklooster, Schaarweg 13, bouwen schuur met veranda en starten Bed en Breakfast (02-06-2020)
Steenwijk, Dolderweg 1, plaatsen 2 zeecontainers t.b.v. testlocatie Corona (27-05-2020)
Steenwijk, Kornputsingel 23, vervangen handelsreclame geldautomaat (26-05-2020)        
Steenwijkerwold, Mariënwold 71, plaatsen tijdelijke woonunit (26-05-2020)        
Vollenhove, Molenberg 7, vervangen handelsreclame geldautomaat (26-05-2020)        
Wanneperveen, Nieuwe Dijk 2, herbouwen woning (02-06-2020)  

   

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, Belterweg 106, uitbreiden woning (27-05-2020)
Eesveen, Van Karnebeeklaan 3A, aanpassen en onderhoud tuin (25-05-2020)
Giethoorn, Binnenpad 68a, grotendeels vervangen huidige schuur / garage (28-05-2020)
Scheerwolde, Koningin Julianaweg 10, isoleren dak (29-05-2020)        
Steenwijk, De beugel 16, plaatsen overkapping (25-05-2020)        
Steenwijk, Dolderweg 1, plaatsen 2 zeecontainers t.b.v. testlocatie Corona (28-05-2020)
Steenwijk, Onnastraat 46, aanbrengen wijzigingen reeds verleende omgevingsvergunning i.v.m. herbestemming (26-05-2020)
Tuk, Tukseweg 220A, plaatsen overkapping (28-05-2020)
Vollenhove, Kade 59 en 61, bouwen twee-onder-een-kapwoning (29-05-2020)
Vollenhove, Kerkstraat 56, vervangen 2 tuinhuisjes (27-05-2020)        
Vollenhove, Kadoelen en Wendelerweg, kappen 3 bomen (26-05-2020)        
Wanneperveen, Veneweg 42, bouwen bedrijfsgebouw (29-05-2020)  
         

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, nabij Binnenpad 14, vervangen vonder (27-05-2020)        
Vollenhove, Bentstraat 27, isoleren en renoveren dak (26-05-2020)        
Vollenhove, Noordwal, kappen 9 bomen (26-05-2020)        

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).