Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blankenham, Buurtsteeg 2, starten Bed & Breakfast (06-06-2021)
Blokzijl, Beatrixstraat 18 t/m 24 en Giethoorn, De Berken 29 t/m 35 en 32 t/m 38, De Elzen 1 t/m 15, De Wilgen 17 t/m 23 en 18 t/m 32, Sportlaan 14 t/m 17, plegen onderhoud (04-06-2021)
Giethoorn, Bovenwijde, kappen berk plus 2 elzen en herplanten 3 wilgen op zwemeiland (07-06-2021)
Giethoorn, Jan van Nassauweg 15, uitbreiden varkenshouderij (02-06-2021)
Giethoorn, Vosjacht 10, bouwen vervangende woning (08-06-2021)
Oldemarkt, Hoofdstraat 91, plaatsen airco/warmtepomp-unit (04-06-2021)
Oldemarkt, Windsingel 5, 17 en 19, bouwen 3 woningen (03-06-2021)
Sint Jansklooster, Kloosterweg 19, wijzigen voor- en zijgevel (04-06-2021)
Sint Jansklooster, Schaarweg 23, bouwen woning (07-06-2021)        
Steenwijk, Appelhofshoeve 24, plaatsen dakkapel (07-06-2021)
Steenwijk, Eeserwold kavel 1, bouwen woning (08-06-2021)        
Steenwijk, Eeserwold kavel 51, bouwen woning (02-06-2021)
Steenwijk, Eeserwold kavel 132, bouwen woning (02-06-2021)        
Steenwijk, Het Bolwerk 36, plaatsen dakkapel (03-06-2021)
Steenwijk, Oosterstraat 91, wijzigen gevel (08-06-2021)
Vollenhove, Flevoweg, uitvoeren werkzaamheden aan gasleidingen nabij N331 (08-06-2021)        
Wetering, Wetering West 89, kappen populier (04-06-2021)        
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 66, gewijzigd uitvoeren reeds verleende vergunning voor verbouwen schuur/stal (07-06-2021)     
   

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Petersteeg, aanbrengen beschoeiing en kappen bomen (08-06-2021)
Kuinre, Wyberbuurseweg 1, herbouwen woning (07-06-2021)        
Wanneperveen, Veneweg 190, bouwen aanbouw (08-06-2021)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, tegenover Groenestraat 36, plaatsen zonnepanelen bijgebouw (03-06-2021)
Ossenzijl, gebied Lemsterland, uitvoeren seismisch onderzoek (07-06-2021)
Steenwijk, Buitensingel 4, plaatsen tijdelijke woonunit (08-06-2021)
Steenwijk, Oosterstraat 26, plaatsen trap t.b.v. toegang woning boven winkel (04-06-2021)
Steenwijk, Wilhelminastraat 47, intern verbouwen Bernhardschool (02-06-2021)
Steenwijkerwold, Vredenburg 6, bouwen carport met opbouw (09-06-2021)
Vollenhove, Schuit 20, bouwen woning (08-06-2021)
Wanneperveen, Veneweg 51, dempen watergang en plaatsen duiker (03-06-2021)        

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. 
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).