Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning    

Belt-Schutsloot, Havezatherweg 13, aanleggen voetpad (14-05-2021)
Blokzijl, Duinweg 7, aanleggen voeropslagen (20-05-2021)
Giethoorn, Rietkragge 56, bouwen woning (20-05-2021)
Kallenkote, Kallenkote 41, plaatsen en in gebruik nemen paardenbak (25-05-2021)
Sint Jansklooster, Molenkamp 30, bouwen woning (20-05-2021)
Steenwijk, Markt 38, verbouwen en renoveren eerste en tweede verdieping (21-05-2021)
Steenwijk, Rozenstraat 9, slopen 2 schuurtjes en bouwen tuinhuis (26-05-2021)        
Steenwijk, Woldpromenade 33, plaatsen reclame aan gevel (19-05-2021)        
Vollenhove, Oppen Swolle 7, onderhoud plegen pand (25-05-2021)        
Vollenhove, Oppen Swolle 16, uitbreiden keuken en wijzigen veranda (20-05-2021)        
Wanneperveen, Veneweg 23, vervangen dakbedekking (20-05-2021)   
     

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Beulakerweg, perceel BDW A 47, aanleggen 0,5 hectare bos (25-05-2021)        
Steenwijk, Buitensingel 11, bouwen woning (20-05-2021)
Wanneperveen, Veneweg 51, dempen watergang en plaatsen duiker (25-05-2021)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Eesveen, Eesveenseweg 91, kappen berk (20-05-2021)
Giethoorn, Binnenpad 17, plaatsen pergola (20-05-2021)
Kalenberg, Kalenberg Zuid 54, kappen 4 bomen (20-05-2021)
Sint Jansklooster, Leeuwte 31, starten Bed & Breakfast (19-05-2021)
Sint Jansklooster, Veneweg 3, plaatsen 2 zuurstoftanks (19-05-2021)        
Steenwijk, Buitensingel 18, bouwen woning (20-05-2021)
Steenwijk, J. H. Tromp Meestersstraat 9, kappen linde (26-05-2021)        
Steenwijk, Krekensingel 2, bouwen woning (19-05-2021)        
Steenwijk, Landgoedallee 17, plaatsen tijdelijke woonunit (26-05-2021)        
Vollenhove, Noordwal 5, herbouwen bedrijfswoning en uitbreiden bedrijfsgebouw (21-05-2021)    
Vollenhove, Wheeme 6, 6a t/m c, transformeren voormalige school naar 4 appartementen (19-05-2021)    
Wetering, Wetering West 73, plaatsen tijdelijke woonunit (21-05-2021)     

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).