Verkeer en vervoer

Verkeersbesluiten

Giethoorn, nabij Ds. J.J. Ketstraat 115, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken https://officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-30517.html

Steenwijk, nabij Burgemeester Voetelinkstraat 165, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken https://officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-30561.html
Steenwijk, nabij Hendrik de Vroomestraat 129, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken https://officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-30358.html
Steenwijk, nabij Irisstraat 15, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken https://officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-30351.html
Steenwijk, nabij Irisstraat 83, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken https://officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-30551.html
Steenwijk, nabij Prinsenhoven 14, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken https://officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-30345.html
Steenwijk, nabij Prinses Irenestraat 107, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken https://officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-30366.html

De stukken liggen van 23-06-2021 t/m 03-08-2021 ter inzage (1). U kunt deze ook digitaal bekijken. Dit kunt u inzien via bovenstaande linkjes.


Reageren?

T/m 03-08-2021 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).