Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Basse, Oldemarktseweg 233, Openluchttheater Tolhekke, van 01-07-2021 tot 24-07-2021
Steenwijk, Gedempte Turfhaven 3, Live in het park, 10-07-2021 van 20.00 uur tot 00.00 uur, 14-07-2021 van 20.00 uur tot 00.30 uur, 21-07-2021 van 20.00 uur tot 00.30 uur, 28-07-2021 van 20.00 uur tot 00.30 uur, 04-08-2021 van 20.00 uur tot 00.30 uur, 11-08-2021 van 20.00 uur tot 00.30 uur en 18-08-2021 van 20.00 uur tot 00.30 uur
Steenwijk, Gedempte Turfhaven 3, Open podium, 04-07-2021, 11-07-2021, 18-07-2021, 01-08-2021, 05-09-2021 en 03-10-2021 van 14.00 uur tot 19.00 uur
Steenwijkerwold, Thijlingerhof - Hesselingendijk , Dicky Woodstock op 04-08-2021 van 18.00 uur tot 22.00 uur, 05-08-2021 van 18.00 uur tot 02.00 uur, 06-08-2021 van 09.00 uur tot 02.00 uur en 07-08-2021 van 12.00 uur tot 02.00 uur

De stukken liggen t/m 14 juli 2021 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 14 juli 2021 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).