Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning    

Baarlo, Veldhuisweg 4, verlengen vergunning voor plaatsen tijdelijke woonunits (30-05-2021)
Blokzijl, Duinigermeerweg 1, bouwen 16 recreatiewoningen (31-05-2021)
Giethoorn, Cornelisgracht 2B, bouwen woning (29-05-2021)
Kuinre, Henric de Cranestraat 169, plaatsen 3 dakkapellen (28-05-2021)
Steenwijk, Aasingel 15, bouwen woning (31-05-2021)
Steenwijk, De wiezeboom 35, vervangen garagedeur voor houten kozijn (31-05-2021)
Steenwijk, Landgoedallee 10, bouwen woning (27-05-2021)
Steenwijk, Meppelerweg 148, uitbreiden dakkapel (28-05-2021)
Steenwijk, Stroomdal 93, plaatsen terras met overkapping (30-05-2021)        
Vollenhove, De Weijert 1, plaatsen overkapping bij brandweerkazerne (26-05-2021)        
Vollenhove, Kerkstraat 76, plaatsen kapschuur (26-05-2021)        
Wanneperveen, Veneweg 42, dempen sloot en realiseren verharding (28-05-2021)        
Wanneperveen, Veneweg 39, bouwen algemene groepsruimte (30-05-2021)      

         
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Beulakerweg 118, uitbreiden woning (27-05-2021)
Giethoorn, Beulakerweg 143, plaatsen dakopbouw (28-05-2021)        
Giethoorn, Dwarsgracht, vervangen 2 beweegbare vonders (26-05-2021)
Ossenzijl, Hagenbroekweg 10, bouwen schuur aan woning (31-05-2021)
Steenwijk, Bataljon 4, bouwen woning (26-05-2021)
Steenwijk, Het Bolwerk 70, slopen muur en plaatsen schutting (27-05-2021)
Steenwijk, Landgoedallee 36, bouwen woning (30-04-2021)
Steenwijk, Lange Baan 20, wijzigen gevel (27-05-2021)
Steenwijk, Produktieweg 16, 16A t/m Q, bouwen 14 bedrijfsunits (31-05-2021)        
Steenwijk, Woldpromenade 33, plaatsen reclame uiting gevel (28-05-2021)
Wanneperveen, tegenover Zomerdijk 14, kappen dode Essen (02-06-2021)        

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).