Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Scheerwolde, De Brink ter hoogte van nummer 20 tot en met 34, van juni 2021 tot maart 2022 is de rijbaan afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met bouwactiviteiten
Steenwijk, spoorwegovergang Kallenkoterallee op 30 juni 2021 tussen 1.00 uur en 5.00 uur, volledig afgesloten voor alle verkeer in verband met onderhoud aan het spoor

Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Driestoel, wijzigen 3 parkeerplaatsen op kenteken
Witte Paarden, nabij Baarsweg, instellen maximumsnelheid 30 km/h ter hoogte van de brug

De stukken liggen van 09-06-2021 t/m 20-07-2021 ter inzage (1). U kunt deze ook digitaal bekijken. Dat kan via: 

Steenwijk, nabij Driestoel, wijzigen drie parkeerplaatsen op kenteken.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-27644.html

Witte Paarden, nabij Baarsweg, instellen maximumsnelheid 30 km/h ter hoogte van de brug.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-27983.html


Reageren?

T/m 20-07-2021 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. 
    
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).