Algemeen

Bekendmaking Reglement Burgerlijke Stand gemeente Steenwijkerland 2021 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14-12-2021 het Reglement Burgerlijke Stand gemeente Steenwijkerland 2021 vastgesteld. Het reglement regelt zaken zoals het aanwijzen van (buitengewoon) ambtenaren, de openstelling van het bureau burgerlijke stand en de locaties van het voltrekken van de verbintenis. Het besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 07-12-2021. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2022, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nr. 256914. Daar vindt u de volledige tekst van het reglement.
Verder ligt het besluit kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.

Bekendmaking vaststelling Bibob-beleid Steenwijkerland 2022 
De burgemeester en het college hebben op 27 april 2022 het ‘Bibob-beleid Steenwijkerland 2022’ vastgesteld. 
Het toepassen van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is een belangrijk bestuursrechtelijk instrument dat kan worden ingezet om ondermijning te voorkomen. Het gemeentelijk Bibob-beleid betreft een beleidsregel die erop gericht is te voorkomen dat diensten/producten worden misbruikt om criminele processen te ontplooien en dat er misbruik wordt gemaakt van overheidsgelden. Met de vaststelling van dit geactualiseerde beleid is het beleid uit 2012 ingetrokken. Het beleid is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2022, nr. 255581, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van de regeling. Het beleid is op 8 juni 2022 in werking getreden.
Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.