Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan De Bult - Duivenslaagte 6

De gemeenteraad heeft op 19 mei 2022 het bestemmingsplan De Bult - Duivenslaagte 6 vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de recreatiefunctie naar wonen.  
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt