Verkeer & vervoer

Tijdelijke wegafsluiting(en)

Tuk, Bergweg ter hoogte van de spoorwegovergang, 27 en 28 juni van 7.00 tot 18.00 uur is de overgang dicht voor al het gemotoriseerde verkeer, fietsers en voetgangers hebben doorgang. Dit i.v.m. boring waterleiding Vitens.
Blokzijl, Kerkstraat, op 20 juni van 12.00 tot 24.00 uur, kabelwerkzaamheden, afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer.

 

Verkeersbesluiten

Kuinre, nabij Burchtstraat 3, realiseren gehandicaptenparkeerplaats algemeen
Steenwijk, nabij Burg. Voetelinkstraat 165, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Vollenhove, nabij Punter 8, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
nabij Weg van Rollecate 22, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt