Bestemmingsplannen

Kennisgeving vastgesteld correctieve herziening bestemmingsplan Steenwijk, Bloemenbuurt
Het bestemmingsplan correctieve herziening Steenwijk, Bloemenbuurt van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op reparatie van de verbeelding.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt