Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Scheerwolde, Steenwijkerdiep Noord, starten sprinkhanenkwekerij (7-6-2022)
Tuk, Lage Egge 3A, vervangen werktuigenberging (30-5-2022)
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.

 

Wet milieubeheer

Aan Staatsbosbeheer en haar pachters is op 14 juni 2022 een ontheffing afgegeven voor het verbranden van riet- en maaiafval in de periode 15 juni 2022 tot en met 31 oktober 2022 in de gemeente Steenwijkerland.